Disclaimer

Deze website werd met de meeste zorg opgesteld. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in onze mededelingen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Neem altijd persoonlijk contact op zodat wij u rechtstreeks volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen over het goed waarvoor u interesse heeft. Doorklikken op deze pagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in. Controle-instantie : BIV - Luxemburgstraat 16/B te 1000 Brussel : www.biv.be onderworpen aan deontologische code van het BIV.