13/04/2012: Mens en meeuw: bovenste beste buren?

Terug naar overzicht

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Omdat er geen andere open ruimte is, passen de meeuwen zich aan. Ze vinden de mens overigens best wel een handige buur, wat bij bewoners en toeristen soms tot ergernis en overlast leidt. Anderzijds kunnen de mensen de wervelende luchtactrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze brengen de natuur binnen in uw achtertuin.

De website www.meeuwenindestad.be geeft handige tips om het samenleven met meeuwen aangenamer te maken en om overlast te vermijden.

www.meeuwenindestad.be is een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.