13/07/2011: Kust blijft aantrekkelijk als vaste verblijfplaats

Terug naar overzicht

Onze kust vormt een subregio in Vlaanderen waarin de woningbouw één van de meest dichte van het land is. De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt er toe. Alleen Bredene vormt daarop een uitzondering. De gemiddelde leeftijd van de kustbewoner is 46 jaar en is hiermee de hoogste van het land. In 2010 is Koksijde zelfs de eerste Belgische gemeente geworden waar de gemiddelde leeftijd boven het symbolische getal 50 uitgestegen is. Een andere zorg voor de lokale overheden is dat de kustgemeenten af te rekenen hebben met een exodus van de 23- tot 28-jarigen terwijl de 'medioren' (50-64 jaar) en de 'jonge senioren' (65-79 jaar) oververtegenwoordigd zijn.

Die verouderende bevolking houdt een aanzienlijke troef achter de hand: haar koopkracht. In Koksijde liep het aantal transacties voor appartementen in 2010 op tot bijna het dubbele van buurgemeente De Panne (700 tegenover 380). Koksijde deelt overigens met Middelkerke een opmerkelijke toename van meer dan een vijfde van het aantal verhandelde eigendommen tussen 2009 en 2010. Alleen Knokke (992) en Oostende (1.088) deden het in absolute cijfers beter. In 2010 gingen 5.537 appartementen van de hand wat een stijging was van bijna 1.000 meer dan in 2009, maar men is nog altijd verwijderd van het aantal verkopen in 2005 dat 6.593 bedroeg.

( bron: Trends )